Laden...
Aansprakelijkheid/Klachten

Aansprakelijkheid/Klachten

Artikel 6: Aansprakelijkheid / klachten
Ontbijtservicetwente.nl is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten ten laste van koper.
In geval van aansprakelijkheid van ontbijtservicetwente.nl betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.
Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 24 uur na het constateren van de schade schriftelijk aan ontbijtservicetwente.nl is kenbaar gemaakt.

Alle routes zitten voor dit weekend vol!!!
( 28-06-2019 t/m 30-06-2019)

 

Voor 17.00 uur besteld is de volgende dag nog geleverd!